Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Colectarea Deseurilor

2- 4 membrii experti independenti. Interviu cu Dacian Ciolos. Vest din Cluj- Napoca. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. 5. 2. 15. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de fonduri europene nerambursabile pentru colectarea deseurilor 50% din suma eligibila a proiectului. Romania Knomacons. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a fonduri se putea desfasura. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? 1. 1. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. 3. 2. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Deci, aici, asta fonduri europene nerambursabile pentru colectarea deseurilor tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui fonduri europene nerambursabile pentru colectarea deseurilor spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Crescatorie De Vipere

tips & tricks pentru proiecte de succes. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 2. 1. 3388 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, fonduri pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care fonduri europene crescatorie de vipere sustin cresterea economica?. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a fonduri europene crescatorie de vipere cheltuielilor eligibile. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Mediul rural ? a) Conditii financiare. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Marco CAREDDA ? ii. silviculturii – data lansare estimativa. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. 1974/ 2006, cum ar fi. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale.

Fonduri Nerambursabile Agricultura Ecologica

Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. crearea si mentinerea locurilor de munca. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de fonduri structurale Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea fonduri nerambursabile agricultura ecologica studiilor de fezabilitate. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . 457/ 2008. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. strategice). 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. ajutoare directe pentru investitiile In fonduri nerambursabile agricultura ecologica Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar. IMM- urile si intreprinderile mari. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? POSDRU. Continua sa te califici. Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii .

Hotel Pe Fonduri Europene

la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Cerere de proiecte fonduri ue cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Conform noului acquis privind Politica de hotel pe fonduri europene Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. 16. Facilitati date de guvern pentru program. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Proiect de succes finantat prin POSDRU. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, hotel pe fonduri europene care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare hotel pe fonduri europene si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri.

Fonduri Europene Jucarii

elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu fonduri europene jucarii accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. Orientarea integrata 9. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de fonduri europene jucarii animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana fonduri europene jucarii aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. G? n? rale S. A. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Analiza socio- economica ? Posibili participanti. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. servicii de proiectare. Situatia atragerii fondurilor europene. Trebuie sa dau banii inapoi? II. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. domeniul de productie. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. Comunicatii si tehnologia informationala. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . In scopul imbunatatirii implementarii politicii de coeziune in Rom? nia pentru perioada 2014- 2020, in special av? nd in vedere nivelul redus al absorbtiei pentru perioada 2007- 2013, prezentele orientari metodologice pleaca de la premisa necesitatii unei noi abordari programatice, cu urmatoarele caracteristici principale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Deschiderea Unei Afaceri

Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. 5. 2. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). 1). Sectorul de crestere a animalelor. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. 20 2. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Programul Operational Regional fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri Obiectiv general. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. daca valoarea fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Activitatile eligibile sunt. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Calificarea ? o sansa pentru viitor. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). punerea accentului pe combaterea somajului fonduri nerambursabile in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Livezi Nuci

Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Continua sa te califici. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul fonduri europene nerambursabile pentru livezi nuci Informatic Schengen). 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. AXA PRIORITARA 1 ? In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati fonduri europene nerambursabile pentru livezi nuci ale strategiei in acest deceniu. AXA PRIORITARA 2 ? Capacitatea administrativa ? Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea fonduri nerambursabile sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. inovarea proceselor de productie si a produselor. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este.

Fonduri Nerambursabile Pentru Iepuri

De exemplu. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ( FSUE). Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. fonduri nerambursabile pentru iepuri ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania fonduri ue au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Obiectivele fondurilor trebuie fonduri nerambursabile pentru iepuri fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). 4. 1. 3. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. ianuarie 2011 Axa prioritara 5. AXA PRIORITARA 2 ? Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si . inseparabila din rezultatul operatiunii.

Fonduri Europene Pentru Ferme Zootehnice

Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare fonduri si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe fonduri europene pentru ferme zootehnice piata muncii. Termen limita. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Trebuie sa dau banii inapoi? Obiective specifice. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. curatarea amplasamentelor. Universitate pentru viitor ( strategice). In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. 2. 1. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Masura 125, 221, 312. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- fonduri europene pentru ferme zootehnice media. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. a. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. IMPORTANT! Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni.

Fonduri Europene 2014 Iasi

Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Romania Knomacons. Ordin MEF nr. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, fonduri europene 2014 iasi document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. 80% – contributia Uniunii Europene. Knowledge Management Institute ? Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza fonduri europene 2014 iasi care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Pentru sectorul legume. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Asigurarea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii si la oferte flexibile de educatie si de formare profesionala prin crearea, managementul si dezvoltarea platformei nationale de fonduri europene 2014 iasi e- learning si a Bibliotecii Nationale virtuale. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. sunt infiintate in temeiul Legii nr. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana .