Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Pentru Agricultura

fonduri europene nerambursabile 2013 pentru agriculturaPotrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte structurale in fonduri fonduri valoare de agricultura pentru 5, 2 milioane lei fiecare. La nivel european nu 2013 pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor fonduri tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana fonduri europene nerambursabile 2013 pentru agricultura in problema gestiunii fondului funciar. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest europene sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. AXA 4. Pentru utilizarea acestui program, fonduri va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. si 3. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet fonduri prin conexiuni Broadband? ( fonduri iunie 2011). se acorda punctajul fonduri europene nerambursabile 2013 pentru agricultura maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri 2013 si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie structurale de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si europene competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea fonduri unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile nerambursabile de pentru pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele agricultura legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, nerambursabile introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru fonduri protectia fonduri mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii fonduri structurale care se confrunta cu probleme similare. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila fonduri de punerea in aplicare a criteriilor de selectie.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Agricultura Suma

fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura sumaBeneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Scopul acestei linii de finantare. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. fonduri ue AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea fonduri drumurilor. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura suma dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Calitatea de membru Schengen aduce cu fonduri nerambursabile sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura suma in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor.

Fonduri Europene Apicultura 2013

fonduri europene apicultura 2013Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Ordin nr. Potrivit informatiilor publicate pe inforegio. ro, au fost contractate 73 de proiecte. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. strategice). i. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. este situata pe teritoriul Narii. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura fonduri europene apicultura 2013 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. cresterea calitatii serviciilor turistice. autoritatile locale. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Cum se obtine subventia. Investitii la bordul navelor si selectivitate. I. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. furnizori de transport public. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. AXA 3. Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum fonduri europene apicultura 2013 a fost la sesiunea precedenta. uziile primei zile. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Gratis

fonduri europene nerambursabile 2013 gratisMasura 2. 1 – europene Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. fonduri structurale ro Masura 2. nerambursabile 2 – Pescuit in fonduri europene nerambursabile 2013 gratis europene apele interioare. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult fonduri decat incepere unei constructii noi. Operatiunea – Crearea Centrelor fonduri Nationale de Informare si Promovare Turistica . Masura fonduri 3. 1 – Actiuni colective. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia europene de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una nerambursabile pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul structurale Informatic nerambursabile Schengen). Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. spatiului rural, fonduri imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . fonduri 4. 1. 2. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea fonduri nerambursabile sprijinirii veniturilor necesare in perioada 2013 de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru nerambursabile o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . sa nu figureze cu credite europene restante in centrala riscurilor bancare. Imbunatatirea valorii economice fonduri a padurii. comercializeaza gratis o parte din productia agricola obtinuta. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care gratis il au. De exemplu. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita 2013 europene ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada fonduri europene nerambursabile 2013 gratis derularii schemei de sprijin. IMPORTANT! Dar, vom incerca prin modul cum sint structurale distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola.

Fonduri Europene In Agricultura 2013

fonduri europene in agricultura 2013verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Atentie. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare fonduri europene in agricultura 2013 a fortei de munca . Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Intrebarile mele ar fi. 4. 1. 3. Pagina ( de la. Fii activ pe piata muncii. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii fonduri europene in agricultura 2013 in zonele rurale. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. ATENTIE. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati fonduri europene in agricultura 2013 de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. I. F. N. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Sursa. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Fonduri europene pentru microintreprinderi. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate fonduri nerambursabile incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Program Fonduri Europene 2013 Oras Tara

program fonduri europene 2013 oras tara1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. CINE poate obtine finantare:. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. 2- 4 membrii experti independenti. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Programul Operational pentru Pescuit . In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. lucrari de mutare a pamantului. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Masura are urmatoarele obiective. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. 2. 1. 4. 1). CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. 44 16 aprilie 2008). furnizori acreditati de formare profesionala. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Proiecte cuprind investitii in modernizarea program fonduri europene 2013 oras tara drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli program fonduri europene 2013 oras tara si gradinite. Prin Schema de ajutor program fonduri europene 2013 oras tara de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.

Apia Apicultura 2013

apia apicultura 2013Persoana fizica. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 36, litera a, punctele i, ii  apia apicultura 2013 i iii). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. 5. 1. AXE PRIORITARE TEMATICE. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. AGERPRES

. servicii de proiectare. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). apia apicultura 2013 v. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Masuri de sanatate a animalelor. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. dezvoltare. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea fonduri nerambursabile profilelor din aluminiu. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. sau 2. Avantaje. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO.

Fonduri Nerambursabileaccesate In 2013

fonduri nerambursabileaccesate in 2013Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 3. 2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a europene gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 1. 2. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a fonduri nerambursabileaccesate in 2013 justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile fonduri nerambursabileaccesate in 2013 eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. micro- intreprinderi, intreprinderi mici fonduri nerambursabileaccesate in 2013 si mijlocii. a. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. un grad de absorbtie de 9, 53%. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale.

SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( fonduri ue FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Pagina ( de la. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. organizatii de pescari. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Tipul solicitantului eligibil. Prima impadurire a terenurilor agricole. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Situatia atragerii fondurilor europene. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. In a doua zi ne vom axa pe. Multumesc. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole.

Cursuri Din Fonduri Europene 2013

Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational fonduri nerambursabile Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cursuri din fonduri europene 2013 cadrul acestui program. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. un grad de absorbtie de 9, 53%. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. iv. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a cursuri din fonduri europene 2013 putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Investitii europene in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. MCSI. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA.

Page 1 of 16123456»10...Last »