Fonduri Europene Nerambursabile Pt Ferma Iepuri

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM fonduri europene nerambursabile pt ferma iepuri POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Economie sociala si solidaritate? Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. 3. 4. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun fonduri ue specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. 23- 08. 2011. Cariera in educatie si formare ( granturi). Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Programul se adreseaza in primul rand fonduri europene nerambursabile pt ferma iepuri IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata .

Fonduri Europene Pentru Panouri Solare

Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale fonduri europene pentru panouri solare legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. furnizori de transport public. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. 2. 1. 2. Aceasta perioada constituie fonduri europene pentru panouri solare stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. Continua sa te califici. APEL DESCHIS . Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene fonduri ue vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. 1. 510/ 2003. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Prima Casa

campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, fonduri nerambursabile pentru prima casa beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. 3. 1. 2. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. CSNR se fonduri ue implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. lucrari de mutare a pamantului. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. 1. 2 Invatamant superior de calitate. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. 44 16 aprilie 2008). El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Construirea si sau fonduri nerambursabile pentru prima casa modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. 1. 2. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011.

Fonduri Europene Turism 2014

Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este fonduri europene turism 2014 necesar. R. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( fonduri europene turism 2014 cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost fonduri europene turism 2014 aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care europene va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Scoala pentru toti ( granturi). Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010.

Fonduri Europene Ubb

In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. b) Investitii in activitati recreationale. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. In a doua zi ne vom axa pe. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. Interviu cu Dacian Ciolos. uri. 44 16 aprilie 2008). Perioada aplelului deschis. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Domeniile in care se vor fonduri europene ubb implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Fii activ pe piata muncii. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de fonduri europene ubb 50. 000 de metri patrati. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. Proiect de succes finantat prin POSDRU. In acest fonduri europene ubb context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate.

Fonduri Nerambursabile Pentru Gradinita

Washington DC) ? reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. IMM definite conform Legii nr. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Trebuie sa dau banii inapoi? Oratori. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje fonduri nerambursabile pentru gradinita turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Ordin nr. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE fonduri nerambursabile pentru gradinita investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Fonduri Europene Nerambursabile Detalii

Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). 4. 2. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. iii) culturi de camp. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane fonduri europene nerambursabile detalii de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Profesionisti in piata muncii? Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. intreprinderi mici si mijlocii. 1 IUNIE ? IULIE 2009. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului fonduri europene nerambursabile detalii este. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. A3 ? este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management fonduri structurale din sumele incasate de la Comisia Europeana. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. o mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea fonduri europene nerambursabile detalii FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. Femei 2010. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Croitorie

Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor europene si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Prof. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Incurajarea activitatilor turistice. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj fonduri europene nerambursabile pentru croitorie cat mai mare la depunerea proiectelor. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii fonduri europene nerambursabile pentru croitorie turismului si dezvoltarii mediului urban. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt.

Fonduri Europene Pentru Turism

Proiect de succes finantat prin POSDRU. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Atentie. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. AXE PRIORITARE TEMATICE. Reconstructia statutului femeii. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Obiectiv general. Prin PNDR 2007 ? fonduri europene pentru turism Avand aceste fonduri europene pentru turism lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si .

Fonduri Nerambursabile Lacuri

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 4. 1. 1. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Lucrarile ar putea incepe in acest an. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Programul operational sectorial ? Cresterea competitivitatii economice? ( numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si fonduri proiectelor rezultate. Se vor derula fonduri nerambursabile lacuri serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica  i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). b) efectivul fonduri nerambursabile lacuri de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Acest tip de proiect fonduri nerambursabile lacuri se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Selectarea Grupurilor Locale. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc.