Fonduri Europene Pentru Ferme Si Agricultura

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Crearea unei noi unitati de productie . este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing6 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. furnizori acreditati de formare profesionala. 70% din totalul fonduri europene pentru ferme si agricultura cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de fonduri ue accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine fonduri europene pentru ferme si agricultura de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. In domeniu de productie produse. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). Crearea unei noi unitati de productie . In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Lectiile invatate in perioada 2007- 2013 conduc la concluzia ca este nevoie de o politica orizontala pentru resursele umane implicate in administrarea fondurilor UE si sprijin in favoarea introducerii de practici de resurse umane eficiente. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. 2011 – fonduri europene pentru ferme si agricultura 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana .

Fonduri Europene Pentru Parcuri De Distractii

15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 80% – contribuNia Uniunii Europene. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre fonduri europene pentru parcuri de distractii organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. regiuni mai putin dezvoltate, al caror fonduri europene pentru parcuri de distractii PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Programe postdoctorale ( strategice). In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Programul Operational Regional 2007- fonduri europene pentru parcuri de distractii 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional fonduri si local” Domeniul de interventie 4. 3.

Fonduri Europene Pt Gradinite

8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost fonduri europene pt gradinite desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. 1. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. La nivel national. masuri de asistenta tehnica. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Costurile de functionare ale UE raman stabile, la aproximativ 4, 8% din bugetul total. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. 23- 08. 2011. MASURA 313 ? Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Suma maxima ce poate fi primite este de fonduri europene pt gradinite maxim 200. 000 de proiect. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a europene Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. 2. 2. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice.

Accesarea Fondurilor Europene Pentru Turism

Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume accesarea fondurilor europene pentru turism diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare accesarea fondurilor europene pentru turism ale Romaniei. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Operatiunea 3. AXA 4. Procesul de monitorizare Operatiunea d). 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. ajutoare directe pentru fonduri nerambursabile investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este accesarea fondurilor europene pentru turism punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Fonduri Europene Pentru Microferma

SCA ( infiintata in baza Legii nr. culturale. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sprijin pentru informare si publicitate. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea fonduri europene pentru microferma standardelor? Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. fonduri europene pentru microferma 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. autoritatile publice locale. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. 4. 1. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Fii activ pe piata muncii. domeniul de productie. AXA 1. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri structurale fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Proiectele aprobate sunt. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria.

Fonduri Europene Pentru Infiintare Plantatie Nuci

organizatii de pescari. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Educatie. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. 1. 4. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Proiecte de succes POSDRU . In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. care este rolul unui manager de proiect. Persoana fizica. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. din Satu Mare? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. 2. 1. 2. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de fonduri europene pentru infiintare plantatie nuci teren. Teritoriul fonduri structurale Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi fonduri europene pentru infiintare plantatie nuci suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Ghiduri si masuri. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba.

Fonduri Nerambursabile Medicina

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. d. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. extinderea capacitatii de productie. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. 2. 1. fonduri ue 4. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si fonduri nerambursabile medicina respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  fonduri nerambursabile medicina i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Fermieri

contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fonduri europene pentru tinerii fermieri fel in Romania. curatarea amplasamentelor. Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 2. 2. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in fonduri nerambursabile sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Programul Operational Sectorial de Transport. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. VAN, IRR, Rc b etc. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a fonduri europene pentru tinerii fermieri impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere.

Fonduri Nerambursabile Definitie

Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Raspuns. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Bugetul UE reprezinta efortul a 28 de tari de a pune in comun o mica parte a resurselor lor astfel incat peste 500 de milioane de europeni sa beneficieze de acestea intr- o masura cat mai mare?, adauga domnul Janusz Lewandowski. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice fonduri nerambursabile zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. IMM- urile si intreprinderile mari. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Avantaje. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru fonduri nerambursabile definitie reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Proiectele aprobate sunt. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. AXE PRIORITARE. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le fonduri nerambursabile definitie au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance.

Spalatorie Auto Cu Fonduri Nerambursabile

Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. crearea si mentinerea locurilor de munca. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca spalatorie auto cu fonduri nerambursabile pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Termen limita. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei spalatorie auto cu fonduri nerambursabile si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. iulie 2011). Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. 3. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, fonduri structurale Cadrul Strategic Comun, spalatorie auto cu fonduri nerambursabile precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la.