Fonduri Europene Iasi 2014

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Conditii de obtinere a subventiei. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin fonduri ue centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati fonduri europene iasi 2014 link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. 10. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. in dictionar). importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Un organism independent fonduri europene iasi 2014 de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului.

Fonduri Europene In Craiova

competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Prioritati ale aceste masuri. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Programul fonduri europene in craiova Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Colegiul National ? Ioan Slavici? Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Fii intreprinzator ( strategice). 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Societate in nume colectiv ? SNC ( fonduri europene in craiova infiintata in baza Legii nr. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi.

Accesare Fonduri Europene 2014 Forum

Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Termen limita. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Alte programe nationale. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. In a doua zi ne vom axa pe. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 1974 2006, cum ar fi. In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. 2. 2. 1. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, accesare fonduri europene 2014 forum au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. DMI 1. 4. accesare fonduri europene 2014 forum durata proiectului este de 30 de luni. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Beneficiar. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. Investitii productive in acvacultura. 1 IUNIE ? valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Orientarea integrata 9. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde accesare fonduri europene 2014 forum de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013.

Fonduri Europene 2014 Formare Profesionala

Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. infrastructura mare de transport si mediu. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile fonduri europene 2014 formare profesionala neeligibile, dar si co- finantarea. Alte apeluri preconizate. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. inovare si economia cunoasterii. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot fonduri europene 2014 formare profesionala exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. Avand aceste lucruri in minte, lansam un europene curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Invata o meserie ( strategice). Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Azil De Batrani

Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Pot sa asigur cumva plantatia fonduri europene nerambursabile pentru azil de batrani impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. si are ca obiective. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de fonduri europene nerambursabile pentru azil de batrani dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1) pot include si achizitionarea fonduri terenului in proiect. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. furnizori acreditati de formare profesionala. Continua sa fonduri europene nerambursabile pentru azil de batrani te califici. AXE PRIORITARE TEMATICE. d. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale.

Fonduri Europene Pt Agricultura Ecologica

Washington DC) ? Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si fonduri europene pt agricultura ecologica agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. Masuri de sanatate a animalelor. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. politieneasca si judiciara. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. furnizori de transport public. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si fonduri europene pt agricultura ecologica eficienta In furnizarea serviciilor publice. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa.

Proiecte Fonduri Europene Galati

a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in proiecte fonduri europene galati bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Ordin nr. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului proiecte fonduri europene galati European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. strategice). Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate.

Fonduri Nerambursabile Pt Imm-uri

Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Oratori. servicii de proiectare. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Implementarea proiectelor de cooperare. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv fonduri nerambursabile pt imm-uri orice soi de porumb zaharat. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. fonduri Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. un grad de absorbtie de 9, 53%. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. fonduri nerambursabile pt imm-uri Elementele de baza in fonduri nerambursabile pt imm-uri selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru a oferi programe de educatie si formare atractive si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.

Fonduri Nerambursabile Pentru Energie Verde

f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acesta poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. 2. 1. 4. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. 10 milioane de euro. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de programare. Comisia participa fonduri nerambursabile pentru energie verde la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. CEC fonduri nerambursabile pentru energie verde BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat fonduri nerambursabile pentru energie verde din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Programul Operational Sectorial de Transport. Selectarea Grupurilor Locale. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: .

Fonduri Nerambursabile Guvernamentale

Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si europene cunostintelor stiintifice in mediul economic. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. 413/ 2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. se incadreaza in Axa I? Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si fonduri nerambursabile guvernamentale a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Dezvoltarea fonduri nerambursabile guvernamentale e- economiei Operatiunea 1. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). competente fonduri nerambursabile guvernamentale IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. 2. 2. 1. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene).