Fonduri Europene Ong

formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. imbunatatirea fonduri competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). 2. 4 Infrastructura aeroportuara. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea fonduri europene ong eficientei administrative. dezvoltare. 1 ? 29 iulie 2011. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si fonduri europene ong regional. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea fonduri europene ong tinerilor fermieri?. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania.

Fonduri Europene Ue

Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. reabilitarea si modernizarea infrastructurii fonduri europene ue de transport, educationala, de sanatate. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Ordin MEF nr. Verifica datele de lansare a fiecarei fonduri europene ue masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. organizatii de pescari. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Obiectiv. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. In cadrul fonduri structurale acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. AXA PRIORITARA 2 ? Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. 15. sunt intreprinderi mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. care sunt sursele de finantare. Burse doctorale ( strategice). Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. i) legume. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru After-school

Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 2. 2. 1. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). furnizori acreditati de formare profesionala. Birocratia creste costurile. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului i localizarea proiectului ( ex. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat europene mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . 11. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Municipalitatea nemteana fonduri europene nerambursabile pentru after-school se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fonduri europene nerambursabile pentru after-school fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1.

Fonduri Europene Animale

Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). DMI 6. 2. ca membri ai unei intreprinderi familiale. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul fonduri europene animale celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Masuri privind diversificarea fonduri europene animale economiei rurale. CINE poate obtine finantare. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. este situata pe teritoriul Narii. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Oradea. un grad de absorbtie de 9, 53%. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, fonduri europene animale iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Parteneriat pentru ocupare( granturi). si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. si se introduce in Anexa nr. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala fonduri structurale care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective.

Fonduri Nerambursabile Tineri Sub 35 Ani 2014

Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul fonduri nerambursabile proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce fonduri nerambursabile tineri sub 35 ani 2014 nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Profesionisti in educatie si formare ( strategice). IULIE 2009. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape fonduri nerambursabile tineri sub 35 ani 2014 de acest teren. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. fonduri nerambursabile tineri sub 35 ani 2014 DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Contributia Guvernului Romaniei ? Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti.

Fonduri Europene Ferma Curcani

ianuarie 2011 Operatiunea 2. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. 1. 4. 3. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul fonduri europene ferma curcani politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Actiuni colective. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin fonduri ue 50% din total venituri din exploatare. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii fonduri europene ferma curcani aplicanti la program. este situata pe teritoriul tarii. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. si are ca obiective. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Programul Operational Asistenta Tehnica . Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Cele 5 obiective principale propuse pentru atingerea celor 3 prioritati, la nivelul UE, p? na in 2020 sunt. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza.

Fonduri Europene Pentru Zone Urbane

2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente fonduri nerambursabile cererilor de finantare. Trebuie sa dau banii inapoi? Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul fonduri europene pentru zone urbane inferior de ocupare al femeilor. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. fonduri europene pentru zone urbane eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea fonduri europene pentru zone urbane strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). 4. 2. 1. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. fondurile disponibile si restrictiile aferente. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. in a carui raza de competenta isi are sediul. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Conform Art. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt. Gradinita

2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Avantaje. promovarea tehnologiilor noi. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . In 2010 fonduri europene nerambursabile pt. gradinita cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Capacitatea administrativa ? POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. fonduri structurale 2. 3. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie fonduri europene nerambursabile pt. gradinita sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. D. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. granturi). Comunicare Operatiunea b). incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Axa LEADER. Cariera in educatie si formare ( granturi). 13. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 4. 1. 2. Finantare programe de sanatate si mediu. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce fonduri europene nerambursabile pt. gradinita priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Acest material promotional se distribuie gratuit. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare.

Fonduri Europene Pentru Deschidere Afacere

Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. Servicii de sanatate. incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 75 767 2009 fonduri structurale privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea fonduri europene pentru deschidere afacere de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Procesul de monitorizare Operatiunea d). proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. etc. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu fonduri europene pentru deschidere afacere probleme in elaborarea proiectelor. Programul Operational Sectorial de Transport . Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. potentiali poli de crestere. Aceasta limita fizica este fonduri europene pentru deschidere afacere considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului).

Fonduri Europene Pentru Un Azil De Batrani

Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Astfel, daca la finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%. 1. 4. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 2. Reducerea eroziunii costiere. Imbunatatirea valorii economice a padurii. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. pentru noi activitati. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de fonduri europene pentru un azil de batrani ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. 1). Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si fonduri nerambursabile echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. este situata pe teritoriul tarii. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Odata cu aderarea la UE, fonduri europene pentru un azil de batrani dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. inovarea proceselor de productie si a produselor. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii.