Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Gratis

fonduri europene nerambursabile 2013 gratisMasura 2. 1 – europene Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. fonduri structurale ro Masura 2. nerambursabile 2 – Pescuit in fonduri europene nerambursabile 2013 gratis europene apele interioare. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult fonduri decat incepere unei constructii noi. Operatiunea – Crearea Centrelor fonduri Nationale de Informare si Promovare Turistica . Masura fonduri 3. 1 – Actiuni colective. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia europene de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una nerambursabile pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul structurale Informatic nerambursabile Schengen). Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. spatiului rural, fonduri imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . fonduri 4. 1. 2. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea fonduri nerambursabile sprijinirii veniturilor necesare in perioada 2013 de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru nerambursabile o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . sa nu figureze cu credite europene restante in centrala riscurilor bancare. Imbunatatirea valorii economice fonduri a padurii. comercializeaza gratis o parte din productia agricola obtinuta. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care gratis il au. De exemplu. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita 2013 europene ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada fonduri europene nerambursabile 2013 gratis derularii schemei de sprijin. IMPORTANT! Dar, vom incerca prin modul cum sint structurale distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola.

Fonduri Europene In Agricultura 2013

fonduri europene in agricultura 2013verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Atentie. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare fonduri europene in agricultura 2013 a fortei de munca . Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Intrebarile mele ar fi. 4. 1. 3. Pagina ( de la. Fii activ pe piata muncii. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii fonduri europene in agricultura 2013 in zonele rurale. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. ATENTIE. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati fonduri europene in agricultura 2013 de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. I. F. N. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Sursa. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Fonduri europene pentru microintreprinderi. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate fonduri nerambursabile incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Program Fonduri Europene 2013 Oras Tara

program fonduri europene 2013 oras tara1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. CINE poate obtine finantare:. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. 2- 4 membrii experti independenti. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Programul Operational pentru Pescuit . In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. lucrari de mutare a pamantului. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Masura are urmatoarele obiective. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. 2. 1. 4. 1). CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. 44 16 aprilie 2008). furnizori acreditati de formare profesionala. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Proiecte cuprind investitii in modernizarea program fonduri europene 2013 oras tara drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli program fonduri europene 2013 oras tara si gradinite. Prin Schema de ajutor program fonduri europene 2013 oras tara de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.

Apia Apicultura 2013

apia apicultura 2013Persoana fizica. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 36, litera a, punctele i, ii  apia apicultura 2013 i iii). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. 5. 1. AXE PRIORITARE TEMATICE. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. AGERPRES

. servicii de proiectare. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). apia apicultura 2013 v. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Masuri de sanatate a animalelor. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. dezvoltare. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea fonduri nerambursabile profilelor din aluminiu. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. sau 2. Avantaje. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO.

Fonduri Nerambursabileaccesate In 2013

fonduri nerambursabileaccesate in 2013Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 3. 2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a europene gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 1. 2. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a fonduri nerambursabileaccesate in 2013 justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile fonduri nerambursabileaccesate in 2013 eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. micro- intreprinderi, intreprinderi mici fonduri nerambursabileaccesate in 2013 si mijlocii. a. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. un grad de absorbtie de 9, 53%. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale.

SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( fonduri ue FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Pagina ( de la. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. organizatii de pescari. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Tipul solicitantului eligibil. Prima impadurire a terenurilor agricole. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Situatia atragerii fondurilor europene. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. In a doua zi ne vom axa pe. Multumesc. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole.

Cursuri Din Fonduri Europene 2013

Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational fonduri nerambursabile Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cursuri din fonduri europene 2013 cadrul acestui program. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. un grad de absorbtie de 9, 53%. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. iv. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a cursuri din fonduri europene 2013 putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Investitii europene in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. MCSI. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA.

Fonduri Europene Pt Agricultura 2013

fonduri europene pt agricultura 2013Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. fonduri europene pt agricultura 2013 Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. 1). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Bun. 3. 1. 3. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si fonduri europene pt agricultura 2013 al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. 7. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF fonduri europene pt agricultura 2013 sunt acum disponibile prin bancile participante. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro.

Fonduri Neramburabile 2013

pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind fonduri persoane fizice sau juridice, care fonduri structurale practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare europene Registrul agricol. Operatiunea 2: neramburabile Dezvoltarea de poli de excelenta
- europene verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de 2013 profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri expirat. Proiecte pilot. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. plantarea si replantarea plantelor europene perene. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fonduri neramburabile 2013 fondurilor POR si s- 2013 au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. 3. 3. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Potrivit listei publicate pe pagina fonduri de internet a Organismului fonduri neramburabile 2013 Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in structurale neramburabile valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. structurale Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Agentia pentru Protectia Mediului fonduri Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine.

Ghidul Fondurilor Europene Nerambursabile 2013 2012

ghidul fondurilor europene nerambursabile 2013 2012Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. comunitatea locala. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Programe doctorale mai bune ( granturi). Programul Operational Sectorial de Transport . POSCCE. Ce se intampla?. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Masuri de tranzitie pentru Romania. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele ghidul fondurilor europene nerambursabile 2013 2012 municipalitatilor. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. AXA 3. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Fonduri europene pentru microintreprinderi. productie al unui amplasament existent ( ex. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. suma maxima pentru imprumut poate fi ghidul fondurilor europene nerambursabile 2013 2012 pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru ghidul fondurilor europene nerambursabile 2013 2012 eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Masura 3. 1 – Actiuni colective. fonduri Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. 3. 2. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi).

Page 1 of 16123456»10...Last »