Fonduri Europene Ferma Melci

Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 fonduri europene ferma melci milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare fonduri europene ferma melci strazi urbane in municipiul Botosani. Obiectiv general. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a fonduri europene ferma melci Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Programul Operational Regional. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? urmareste intarirea cooperarii la nivel . sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. data fonduri lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Finantare programe de sanatate si mediu. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive 2014- 2020 Orientarile metodologice au in vedere, in principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014- 2020. Programe doctorale mai bune ( granturi). Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv.

Fonduri Nerambursabile Cafenea

POSCCE. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 23- 08. 2011. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Societate in comandita simpla ? Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? 1. 2 Invatamant superior de calitate. accesul pe noi piete. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. fonduri nerambursabile cafenea comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Solicitanti eligibili. jud. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele fonduri nerambursabile cafenea teme. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. inovarea proceselor de productie fonduri ue si a produselor. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. 3. 2. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice.

Fonduri Europene Pt Microintreprinderi

comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). fundatii. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. fonduri Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. AXA PRIORITARA 1 ? Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. fonduri europene pt microintreprinderi Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. 1 alin. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Persoanele juridice. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa fonduri europene pt microintreprinderi contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. 2. 2. 1. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. 1574/ 2003 privind reorganizarea si fonduri europene pt microintreprinderi functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta.

Fonduri Structurale Ale Uniunii Europene

100% fonduri europene pentru microinterprinderi. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, europene dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. Vest din Cluj- Napoca. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. 3. 1. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi fonduri structurale ale uniunii europene suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si fonduri structurale ale uniunii europene respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . cooperative agricole constituite conform Legii nr. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. 2. 3. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale fonduri structurale ale uniunii europene electronica. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului).

Ghidului Solicitantului De Fonduri Europene Pentru Masura 121 Anexa 10

societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi europene linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. 7 sau art. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 in sprijinul cercetarii. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. construirea de noi ferme. In functie de tipul investitiei finantate ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Codul european de conduita privind parteneriatul). 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Actiuni colective. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Investitii ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.

Fonduri Europene 2014 Piscicultura

6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. este situata pe teritoriul Narii. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu fonduri nerambursabile un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. un grad de absorbtie de 9, 53%. 23. 05 ? i dimensiunea economica a exploataNiei agricole crete cu minim 3 UDE. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru fonduri europene 2014 piscicultura al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. se incadreaza in Axa II ? populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de fonduri europene 2014 piscicultura risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. O fonduri europene 2014 piscicultura data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! 60% – contribuNie privata. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. 1. 2. 3. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop .

Fonduri Europene Agentie De Turism

extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. R. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. fonduri europene agentie de turism 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Prin Masura 312 ? Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de fonduri europene agentie de turism finantare a expirat. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Proiecte de succes POSDRU . Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, fonduri ue ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. 8. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. si se introduce in Anexa nr. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Lucrari de pregatire a terenului? cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Compensatii socio- economice pentru gestionarea flotei. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen.

Fonduri Nerambursabile Pentru Achizitionarea De Utilaje Agricole

CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? judeNul?. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in europene cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si fonduri nerambursabile pentru achizitionarea de utilaje agricole echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot fonduri nerambursabile pentru achizitionarea de utilaje agricole mai mare, in sud- estul tarii. Principalele inovatii pentru fondurile politicii de coeziune a UE. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. 2. 2. 1. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. 3388 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Apicultori

Constructia, modernizarea, extinderea europene cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Axa prioritara 5. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. 1. 4. 1. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Acest material promotional se distribuie gratuit. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultori ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultori Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultori de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Fonduri Europene Pentru Croitorii

Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. 2. 1. 4. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Axe prioritare. MASURA 313 ? 6. 1. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. AXA 4. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul fonduri ue pentru perioada 2000- 2006). Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia fonduri europene pentru croitorii rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. durata proiectului este de 30 de luni. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. comunitatea locala. De exemplu. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. al fonduri europene pentru croitorii Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Cele 5 obiective principale propuse pentru atingerea celor 3 prioritati, la nivelul UE, p? na in 2020 sunt.