Category Archives: Fonduri europene

Accesarea Fondurilor Europene Pentru Apicultura

3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine accesarea fondurilor europene pentru apicultura Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. iulie 2011). Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit. In domeniu de productie produse. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. grupuri i organizaNii de producatori in sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental accesarea fondurilor europene pentru apicultura 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Bucuresti ? Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . se incadreaza in Axa Prioritara I ? Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile accesarea fondurilor europene pentru apicultura in agricultura. Exemplu Hewlett Packard HP. AXA PRIORITARA 4 ? In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltare Regionala

din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea fonduri europene pentru dezvoltare regionala autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. D? tente Consultants ( Paris). Axa prioritara 3. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. agenti economici. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). 1. 1. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Cine poate sa solicite finantare. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa fonduri europene pentru dezvoltare regionala a Guvernului nr. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. un grad de absorbtie de 9, 53%. care sunt sursele de finantare. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. sunt infiintate in temeiul Legii nr.

Fonduri Europene Pentru Constructia Unei Pensiuni

In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor europene afectate. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost fonduri europene pentru constructia unei pensiuni dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Fii activ pe piata muncii. Programe postdoctorale ( strategice). Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. 2. 3. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Alte categorii de cheltuieli. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor fonduri europene pentru constructia unei pensiuni membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Persoanele juridice. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. ce pot face ca fonduri europene pentru constructia unei pensiuni sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena.

Fonduri Europene Nerambursabile Gaini Ouatoare

23. 05 ? Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. stimularea spiritului antreprenorial. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Invata pentru cariera ta. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si fonduri sigurantei pasagerilor. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. destinat sa consolideze .

Fonduri Europene Cultura Goji

O 1. 1. 1. A1 ? Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Conditii pentru acordarea sprijinului. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea fonduri europene cultura goji de specialistii ministerului. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing6 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si fonduri europene cultura goji accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. respectiv. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Cine poate sa solicite finantare. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. 457/ 2008. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe fonduri nerambursabile educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. scoli, universitati, centre de cercetare. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Resursele Rom? niei au un potential enorm fonduri europene cultura goji dar slab exploatat.

Fonduri Europene Pt Pasari

apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. fundatii. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa fonduri europene pt pasari de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Schimb de bune practici ( granturi). O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. 3 alin. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. O Uniune a inovarii? Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se fonduri europene pt pasari urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). 794/ 26. 02. 2008). Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia.

Fonduri Europene Pentru Ferme Gaini

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). fonduri europene pentru ferme gaini Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. AXA 2. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? fundatii. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. In prima zi vom vorbi despre. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. camerele de comert si industrie. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in fonduri nerambursabile conditiile art. furnizori de transport public. turisti. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica fonduri europene pentru ferme gaini care e mult mai aproape de suprafata apei. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Livezi

Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor fonduri europene pentru agricultura livezi vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. iii. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. scoli, universitati, centre de cercetare. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. noi Rompetrol, cetateanul corporativ si fiecare dintre voi, membrii comunitatilor din Romania. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. 4. 1. fonduri europene pentru agricultura livezi 2. jud. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Unitatea de productie a fost construita pe un teren fonduri europene pentru agricultura livezi in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Prioritati ale aceste masuri. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Si nu facem Management de proiect clasic. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care i i propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Coafor

Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta fonduri europene nerambursabile pentru coafor de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute fonduri nerambursabile la alin. Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. si nu sunt inregistrate ca personae aflate in cautarea unui loc de munca, concomitent cu o crestere a ratei somajului la tineri, mai ales in regiunile cu un nivel redus de dezvoltare socio- economica. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Scoala pentru toti ( granturi). Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi fonduri europene nerambursabile pentru coafor capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Cabinete Medicale

Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului fonduri europene nerambursabile pt cabinete medicale inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Crearea unei noi unitati de productie . Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Programul operational sectorial ? Cresterea competitivitatii economice? ( numit in fonduri europene nerambursabile pt cabinete medicale continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . stimularea spiritului antreprenorial. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Nr. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). fonduri europene nerambursabile pt cabinete medicale infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. AXE PRIORITARE. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul fonduri nerambursabile tarii. Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea.