Category Archives: Fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Cabinetele Medicale

Pescuitul costier la scara mica. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Acest material promotional se distribuie gratuit. In ceea ce priveste managementul financiar fonduri europene pentru cabinetele medicale si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. AXA 2. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Acte necesare. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri fonduri europene pentru cabinetele medicale si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 fonduri iunie a. c. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. 1 alin. 8. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Proiectul va fonduri europene pentru cabinetele medicale fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei.

Fonduri Europene Pentru Energie

Masura 3. 1 – Actiuni colective. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei fonduri europene pentru energie strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Atentie. Ce sunt cheltuielile eligibile? simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Oratori. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Ilfov ? mobila). AXE PRIORITARE. imbunatatirea fonduri europene pentru energie competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. fundatii. 5. 1. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. se incadreaza in Axa I? a) Conditii financiare. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Propunerile formulate de catre comitetele consultative fonduri europene pentru energie sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Informarea si publicitatea pentru proiect. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- fonduri structurale 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct).

Fonduri Nerambursabile Pt Ciupercarie

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. februarie 2011 Axa fonduri nerambursabile pt ciupercarie prioritara 7. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o fonduri nerambursabile pt ciupercarie activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat fonduri nerambursabile pt ciupercarie necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si fonduri nerambursabile cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control).

Distributia Fondurilor Europene In Romania

are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. SCA ( infiintata in baza Legii nr. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Fondurile distributia fondurilor europene in romania Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. MCSI. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – distributia fondurilor europene in romania Pescuit in apele interioare. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Masura 2. 3 – Prelucrarea si distributia fondurilor europene in romania comercializarea pestelui. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani.

Fonduri Europene Agricultura Masuri

achizitionarea de tehnologii noi si know- how. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Trebuie sa dau banii inapoi? Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare fonduri europene agricultura masuri 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important fonduri structurale pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. O crestere economica puternica In special In cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( fonduri europene agricultura masuri GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Colegiul National ? Ioan Slavici? 4. 1. 2. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Cariera in educatie si formare ( granturi). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Obiectivul Convergenta. fundatii. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Agentia Fonduri Europene Cluj

Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. cum se completeaza o cerere de finantare. Romania si- a fixat, impreuna agentia fonduri europene cluj cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Vest din Cluj- Napoca. mobila). Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. inovarea proceselor de productie si a produselor. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Principalele inovatii pentru fondurile politicii de coeziune a UE. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru fonduri ue agentia fonduri europene cluj populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va asigura o planificare corespunzatoare a acestora. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare).

Accesare Fonduri Europene Dezvoltare Rurala

4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Valoarea accesare fonduri europene dezvoltare rurala maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% accesare fonduri europene dezvoltare rurala din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. 80% – contributia Uniunii Europene. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale europene anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). IMPORTANT! crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. din cadrul PNDR. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea.

Fonduri Europene Nerambursabile Online

Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu fonduri europene nerambursabile online o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. furnizori acreditati de formare profesionala. 2. 1. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). 23- 08. 2011. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Ce cuprinde un proiect de finantare. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. 12. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. achizitionarea de animale fonduri europene nerambursabile online si dupa caz a cotei de productie. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. In plus, aceasta directie fonduri ue de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. altele decat zona montana. Competitivitatea economica ? are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia.

Fonduri Europene Reciclare Hartie

Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Mult succes. nu pot fi considerate serioase. proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. verifica data lansarii pe fonduri europene reciclare hartie site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. In prima zi vom vorbi despre. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. H. G. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. 15. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. IMM- urile. Burse doctorale ( strategice). Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea fonduri europene reciclare hartie de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. 80% contributia Uniunii Europene . In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum fonduri europene reciclare hartie 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. persoane fizice. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona.

Accesare Fonduri Europene Domeniul Medical

Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. coeziunii economice si sociale. accesare fonduri europene domeniul medical Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. I. F. N. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Raspunsurile sunt fonduri nerambursabile variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si accesare fonduri europene domeniul medical aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Ce sunt cheltuielile eligibile? februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana.