Category Archives: Fonduri europene

Fonduri Europene Nerambursabile In Agricultura

fonduri europene nerambursabile in agricultura Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. granturi). Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. APEL DESCHIS . Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. agenti economici. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Mediul rural ? Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica europene destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. inovarea proceselor de productie si a produselor. Cererile de finantare fonduri europene nerambursabile in agricultura pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. 2- 31 mai 2011. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Continua sa te califici. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 It

jud. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Beneficiar. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de fonduri europene nerambursabile 2014 it Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la fonduri europene nerambursabile 2014 it internet prin conexiuni broadband si achizitionarea europene de echipamente ocnexe. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. si are ca obiective. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). 20% – contributia Guvernului Romaniei. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Prezinta. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte.

Fonduri Nerambursabile Pentru Agricultura

Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. In prima zi vom vorbi despre. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca fonduri nerambursabile pentru agricultura este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a fonduri ue justificat fonduri nerambursabile pentru agricultura sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. si are ca urmatoarele obiective principale. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea.

Fonduri Nerambursabile Tinerii Fermieri

Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele fonduri nerambursabile tinerii fermieri Structurale. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Astfel, daca la finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici fonduri ue si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. 184 de proiecte in valoare publica fonduri nerambursabile tinerii fermieri de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 25% pentru dezvoltarea experimentala. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. fondurile disponibile si restrictiile aferente. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari.

Fonduri Europene In Silvicultura

Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fonduri europene in silvicultura fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). strategice). Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana fonduri europene in silvicultura la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand fonduri structurale colo nu se poate. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Operatiunea b). Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in fonduri europene in silvicultura ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Nuci

Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la fonduri europene nerambursabile pt nuci stat prin Programul Operatioan de Pescuit. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate si de orientare catre piata, data fiind ponderea mare de ferme mici si fermieri in v? rsta. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Pentru cercetarea industriala si fonduri europene nerambursabile pt nuci dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile fonduri mentionate mai sus. incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP.

Fonduri Europene Pentru Tineri Sub 40 Ani

Bun. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. SA ( infiintata in baza Legii nr. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre fonduri europene pentru tineri sub 40 ani acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Masura 125, 221, 312. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. v. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). d. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie fonduri structurale la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. 33+ 2= 35 ATENTIE. 1. 2. 5. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. dezvoltarea fonduri europene pentru tineri sub 40 ani si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri.

Fonduri Europene Depozit Frigorific

4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Actionam impreuna( strategice). Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor fonduri europene depozit frigorific publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate europene societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- fonduri europene depozit frigorific T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. altele decat zona montana. Interviu cu Dacian Ciolos. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Persoana fizica. cum sa iti gestionezi resursele.

Fonduri Europene Piscicultura Nerambursabile

Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. IULIE 2009. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. Intrebarile mele ar fi. Cresterea fonduri europene piscicultura nerambursabile productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . POSCCE. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Cine fonduri poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata fonduri europene piscicultura nerambursabile in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente.

Fonduri Europene Pentru Biserici

modernizarea intreprinderii. realizarea unui studiu de fezabilitate. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului i localizarea proiectului ( ex. Cuv? ntul durabil ( sustenabil) presupune mai mult dec? t sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care cuv? ntul este adesea folosit. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru fonduri europene pentru biserici a fonduri europene pentru biserici oferi programe de educatie si formare atractive si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. A doua sansa in educatie ( strategice). Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior fonduri europene pentru biserici de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Cum se obtine subventia. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1.