Archives for 

Fonduri europene

Fonduri Europene Pentru A Incepe O Afacere

212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. fonduri europene pentru a incepe o afacere al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Societate in comandita simpla ? Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. accesul pe noi piete. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. transfrontalier, transnational si interregional. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. politieneasca si judiciara. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . O prima anuala pentru fonduri europene pentru a incepe o afacere lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . In martie Ministerul Mediului europene si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere).

Fonduri Europene Pentru Energie Regenerabila

destinat sa consolideze . In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 pentru o ? crestere inteligenta, durabila si incluziva?, transpusa in Cadrul Strategic Comun ( CSC) la nivel european. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. 1. 4. 3. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. 1. 5. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare fonduri europene pentru energie regenerabila si selectie. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice europene pentru afaceri? ( iunie 2011). Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). 2. 3. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim fonduri europene pentru energie regenerabila 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Azile De Batrani

eliminarea fonduri europene nerambursabile pentru azile de batrani sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. uziile primei zile. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. camerele de comert si industrie. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Acte necesare. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. fonduri europene nerambursabile pentru azile de batrani Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Principalele inovatii pentru fondurile politicii de coeziune a UE. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea europene animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate.

Fonduri Europene Microferme Porci

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Conform noului acquis privind Politica fonduri europene microferme porci de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. 249/ 2007 ( abrogat). o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. in plus, la nivel local nu exista o fonduri europene microferme porci traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. ATENTIE. 2. 3 Acces si participare la FPC. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. In scopul imbunatatirii implementarii politicii de coeziune in Rom? nia pentru perioada 2014- 2020, in special av? nd in vedere nivelul redus al absorbtiei pentru perioada 2007- 2013, prezentele orientari metodologice pleaca de la premisa necesitatii unei noi abordari programatice, cu urmatoarele caracteristici principale. b) Alte conditii de obtinere. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. 1. 3. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Termen limita. iunie 2011). IMPORTANT! cu functiuni de alimentatie – restaurante ? este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. sprijin financiar pentru copii. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau fonduri europene microferme porci confectionarea instrumentelor muzicale traditionale.

Fonduri Europene Nerambursabile Service Auto

ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Prof. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. Bun. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute fonduri europene nerambursabile service auto in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? 5. 2. 8 din Ordonanta Guvernului nr. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea fonduri europene nerambursabile service auto si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. furnizori acreditati de formare profesionala. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar.

Fonduri Europene Ong-uri

Programul Operational Regional. Totodata, se are in vedere un sprijin pro- activ si substantial pentru activarea si functionarea comitetelor de monitorizare, comitetelor, sub- comitetelor, grupurilor de lucru si retelelor, astfel inc? t acestea sa fie de un real folos pentru buna implementare si monitorizare a programelor operationale. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Alti detinatori de teren agricol. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. A doua sansa in educatie ( strategice). Sprijinul se fonduri ue acorda pentru o perioada de cinci ani. Beneficiari eligibili. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Proiecte de succes POSDRU . Sunt agricultor de aproape 40 de ani, fonduri europene ong-uri avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Perioada aplelului deschis. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Soft Aplicativ si Servicii S. A. fonduri europene ong-uri ca membri ai unei intreprinderi familiale. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? 8 din Ordonanta Guvernului nr. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. se incadreaza in Axa I ? Promovarea de parteneriate/ retele intre partenerii sociali, companii si furnizori de formare profesionala, in scopul de a spori accesul si relevanta educatiei si formarii profesionale pentru nevoile pietei muncii. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare.

Fonduri Nerambursabile In Republica Moldova

Incurajarea activitatilor turistice?. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. 4. 1. b. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. persoane fizice. Burse doctorale ( strategice). In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri nerambursabile in republica moldova fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Masura 125, 221, 312. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor fonduri nerambursabile cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Continua sa te califici. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 fonduri nerambursabile in republica moldova cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte.

Proiecte Fonduri Europene Iasi

2. 3. Societate in comandita pe actiuni ? Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor proiecte fonduri europene iasi autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. intermedieri financiare si asigurari. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor proiecte fonduri europene iasi fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare fonduri nerambursabile in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. ATENTIE. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. I. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de proiecte fonduri europene iasi cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Avantaje. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP.

Fonduri Nerambursabile Mestesugari

organizatiile neguvernamentale, asociatiile. MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. AXA PRIORITARA 4 ? 1 ? 29 iulie 2011. APDRP redeschide masura 112. Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. 1. 4. 1. Conditii de obtinere a subventiei. Ilinca POPOVICI ? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? ( NNDKP) ? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. DMI 6. 2. a. Masura 3. 1 – Actiuni colective. se incadreaza in Axa II ? In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si europene inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. lucrari de mutare a pamantului. Multumesc. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. In consecinta, valoarea maxima a fonduri nerambursabile mestesugari finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. fonduri nerambursabile mestesugari 000 de euro. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. 3. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control).

Fondul European De Dezvoltare Regionala In Romania

operatorii economici din fondul european de dezvoltare regionala in romania sectorul energetic. fondul european de dezvoltare regionala in romania a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, fondul european de dezvoltare regionala in romania prezentata europene in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. comunitatea locala. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). iunie 2011). Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. 3. 3. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Statelor Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale. 5. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie.