Category Archives: Fonduri europene

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Pensiuni Turistice

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Reabilitarea DJ 701 limita jud. 2. 2. 1. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Analiza socio- economica ? Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni turistice lei. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Actiuni colective. Dezvoltarea initiativelor fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni turistice locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fonduri nerambursabile Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. 1200/ 2004. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. 2. 1. 4. infrastructura mare de transport si mediu. Impreuna pe piata muncii? 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni turistice specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Fonduri Europene Nerambursabile Minister

NNDKP) ? Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si fonduri europene nerambursabile minister de Coeziune. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. AXA PRIORITARA 1 ? Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Scoala pentru toti ( granturi). Fonduri europene pentru microintreprinderi. Soft Aplicativ si Servicii S. A. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. fonduri europene nerambursabile minister Verifica proiectele la fata locului. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea fonduri nerambursabile dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. SCA ( fonduri europene nerambursabile minister infiintata in baza Legii nr. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar.

Accesare Fonduri Europene Formare Profesionala

4. 1. 3. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? 1083/ 2006 si art. Procesul de monitorizare Operatiunea d). O eficienta fonduri structurale energetica mai accesare fonduri europene formare profesionala mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor accesare fonduri europene formare profesionala structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. 1. 5. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Sprijinul specific pentru beneficiarii PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica cuprinsa in aceste programe operationale. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul.

Service Auto Prin Fonduri Nerambursabile

5. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Domeniul major de interventie 4. 2 – service auto prin fonduri nerambursabile Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care europene sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. 3) Prin derogare de la art. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. 4. 1. 1. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data service auto prin fonduri nerambursabile lansare estimativa. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). camerele de comert si industrie. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Facilitati date de guvern pentru program. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.

Fonduri Europene Pentru Ferme Porci

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Termen limita. Cine poate sa solicite finantare. iunie 2011). 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. 1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. 2. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). 20% – contributia Guvernului Romaniei. v. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Prezinta. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror fonduri europene pentru ferme porci punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. AXA PRIORITARA 1 ? Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1. 1. 2. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. coeziunii economice si sociale. Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru fonduri structurale fonduri europene pentru ferme porci 2014- 2020 sunt in curs la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului European.

Fonduri Nerambursabile Pentru Stupi

care sunt sursele de finantare. oportunitati de ocupare ( strategice). actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). furnizori de transport public. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Rata maxima de interventie comunitara este fonduri nerambursabile pentru stupi de 85% pentru FEDR. Proiecte pilot. O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. se incadreaza in Axa II ? 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Sprijin pentru zone defavorizate ? In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Ordin nr. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, fonduri nerambursabile pentru stupi in principal prun, dar si ceva par si visin.

Fonduri Europene Pentru Tineri Pana In 35 De Ani

Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Pe ce domenii fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani este mai bine sa accesezi un fond european? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. in a carui raza de competenta isi are sediul. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. DMI 1. 4. construirea de noi ferme. Acte necesare. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. 2. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. o noua Strategie fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. AXA PRIORITARA 3 ? sunt. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. 2. 4. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. iii) culturi de camp. ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa. CSNR vizeaza fonduri ue armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca.

Fonduri Europene Ferme Porci

Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. 80% – contributia Uniunii Europene. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Axa prioritara 1. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane fonduri europene ferme porci defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Tilul proiectului. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor fonduri europene ferme porci de minimis). Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. fonduri structurale Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice.

Fondul European De Investitii Referat

trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. 33+ 2= 35 ATENTIE. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a fondul european de investitii referat CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in fondul european de investitii referat oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. europene modernizarea intreprinderii. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de fondul european de investitii referat eligibilitate pentru fiecare masura in parte. service auto, spalatorii, etc. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr.

Fonduri Europene Dezvoltare Resurse Umane

De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. 2. 1. 1. ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri europene dezvoltare resurse umane fonduri la nivelul economiei reale. Prezinta. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca fonduri europene dezvoltare resurse umane luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. 6. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Fonduri europene pentru restaurante. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile europene si completarile ulterioare. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului fonduri europene dezvoltare resurse umane maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. sucursala Romania Knomacons. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi.