Category Archives: Fonduri europene

Fonduri Europene Ferma Agricola

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. a) Conditii financiare. Neconcordantele masurii 125. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Probleme in finantarea parcurilor eoliene. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. Crearea unei noi unitati de productie . Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Pentru proiectele mixte, europene conditiile minime fonduri europene ferma agricola pentru depunere spre fonduri europene ferma agricola finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Continua sa te califici. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, fonduri europene ferma agricola precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare.

Fonduri Europene Turism 2014

Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este fonduri europene turism 2014 necesar. R. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( fonduri europene turism 2014 cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost fonduri europene turism 2014 aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care europene va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Scoala pentru toti ( granturi). Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010.

Uniunea Europeana Fondul European Pentru Dezvoltare Regionala

dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul fonduri ue pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. sunt. Actualizeaza uniunea europeana fondul european pentru dezvoltare regionala datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Integrare pe piata muncii ( strategice). Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Posibili participanti. I. F. N. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata uniunea europeana fondul european pentru dezvoltare regionala in baza Legii nr. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? AXA PRIORITARA 1 ? Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii uniunea europeana fondul european pentru dezvoltare regionala lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale.

Fonduri Europene Ferma Melci

Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 fonduri europene ferma melci milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare fonduri europene ferma melci strazi urbane in municipiul Botosani. Obiectiv general. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a fonduri europene ferma melci Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Programul Operational Regional. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? urmareste intarirea cooperarii la nivel . sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. data fonduri lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Finantare programe de sanatate si mediu. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive 2014- 2020 Orientarile metodologice au in vedere, in principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014- 2020. Programe doctorale mai bune ( granturi). Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv.

Fonduri Nerambursabile Cafenea

POSCCE. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 23- 08. 2011. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Societate in comandita simpla ? Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? 1. 2 Invatamant superior de calitate. accesul pe noi piete. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. fonduri nerambursabile cafenea comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Solicitanti eligibili. jud. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele fonduri nerambursabile cafenea teme. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. inovarea proceselor de productie fonduri ue si a produselor. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. 3. 2. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice.

Fonduri Europene Pt Microintreprinderi

comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). fundatii. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. fonduri Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. AXA PRIORITARA 1 ? Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. fonduri europene pt microintreprinderi Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. 1 alin. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Persoanele juridice. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa fonduri europene pt microintreprinderi contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. 2. 2. 1. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. 1574/ 2003 privind reorganizarea si fonduri europene pt microintreprinderi functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta.

Ghidului Solicitantului De Fonduri Europene Pentru Masura 121 Anexa 10

societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi europene linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. 7 sau art. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 in sprijinul cercetarii. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. construirea de noi ferme. In functie de tipul investitiei finantate ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Codul european de conduita privind parteneriatul). 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Actiuni colective. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Investitii ghidului solicitantului de fonduri europene pentru masura 121 anexa 10 in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.

Fonduri Europene Hidrocentrale

Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. Gestionarea financiara este mai flexibila. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
- data lansare estimativa. 1- 29 aprilie 2011. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa fonduri ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Solicitanti eligibili. I. Pentru obtinerea fonduri europene hidrocentrale acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita fonduri europene hidrocentrale in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Programul Operational Regional Obiectiv general. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de fonduri europene hidrocentrale cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european.

Fonduri Europene Agricultura Silvicultura Si Pescuit

Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea fonduri europene agricultura silvicultura si pescuit si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Solicitantii sunt intreprinderi ( fonduri IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. 3) Prin derogare de la art. strategice). 3 ? identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. sanie, trasura), barca cu vasle. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Sprijinul fonduri europene agricultura silvicultura si pescuit acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. organizatii de pescari. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. 2. pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. 3. 1. 3. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. Pescuit. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Restaurant

Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Dezvoltarea infrastructurii fonduri europene nerambursabile pentru restaurant de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Obiectivul specific al fonduri ue domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat fonduri europene nerambursabile pentru restaurant de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Amplasament fosta fabrica chimica? Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. turisti. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Societate in comandita pe actiuni ? Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Implementarea fonduri europene nerambursabile pentru restaurant strategiilor de dezvoltare locala. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. comunitatea locala. organizatii de pescari. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte.