Category Archives: Fonduri ue

Fonduri Europene Masura 141 Apicultura

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Termenul de depunere a cererilor fonduri structurale de finantare a expirat. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . diversificarea activitaNilor i veniturilor. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Orientarea integrata 8. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca fonduri europene masura 141 apicultura efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean fonduri europene masura 141 apicultura al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. 1083/ 2006 si art. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). 6. 1. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa fonduri europene masura 141 apicultura daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor.

Fonduri Europene Pentru Arta

Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. camerele de comert si industrie. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Ordin nr. Comunicatii si tehnologia informationala. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. 30 milioane lei. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. 5. 1. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. productie al unui amplasament existent ( ex. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera fonduri europene pentru arta Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre Consiliu si Parlament. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare europene fiind in desfasurare. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari fonduri europene pentru arta de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Operatiunea b). dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ferma De Melci

Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. I. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. realizarea unei analize cost- beneficiu. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS fonduri nerambursabile pentru ferma de melci DRU si comunicare. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Structurile de primire turistice cu fonduri nerambursabile pentru ferma de melci functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. POSDRU. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. O prima pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu.

Fonduri Europene Impadurire 2014

31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Universitate pentru piata muncii ( granturi). indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. fonduri europene impadurire 2014 productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente fonduri europene impadurire 2014 reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. In a doua zi ne vom axa pe. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare.

Fonduri Europene Pt Bovine

Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. 4. 2. 1. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. 1974 2006, cum ar fi. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Parteneriat transnational ( strategice). Intrebarile mele ar fi. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. 44 16 aprilie 2008). implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. lucrari de mutare a pamantului. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si fonduri europene pt bovine a utilajelor la punctul de lucru. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. 20 2. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa fonduri europene pt bovine investeasca In capitalul uman. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. Obiectiv. Oratori. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Cabinete veterinare. Orientarea integrata 10. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. fonduri europene pt bovine 1974 2006, cum ar fi. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. inovare si economia fonduri structurale cunoasterii. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura.

Fonduri Europene Nerambursabile Braila

Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si europene a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Beneficiari eligibili. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. AXA 4. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare fonduri europene nerambursabile braila celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. Programul Operational Regional. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. 2. 6. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Scopul acestei linii de finantare. 3. 4. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). etc ( lista ar fi destul de fonduri europene nerambursabile braila lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Forum

altele decat zona montana. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. prijin financiar pentru accesul institutiilor fonduri europene nerambursabile pentru tineri forum publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. organizatii de pescari. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au europene in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. infrastructura mare de transport fonduri europene nerambursabile pentru tineri forum si mediu. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). strategice). din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . 2. 3 Porturi fluviale si maritime. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa fonduri europene nerambursabile pentru tineri forum aiba. accesul pe noi piete. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat.

Fonduri Nerambursabile Energie Regenerabila

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe fonduri nerambursabile energie regenerabila prioritare a unui program operational). Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. In a doua zi ne vom axa pe. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. 5. 1. masuri de asistenta tehnica. Mediu si schimbari climatice. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Sectorul de crestere a animalelor. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Imbunatatirea guvernantei si managementul institutiilor de invatam? nt superior, in scopul de a imbunatati calitatea metodelor de predare in invatam? ntul superior, precum si dezvoltarea si fonduri nerambursabile energie regenerabila utilizarea de tehnologii inovative, inclusiv resurse educationale deschise, inclusiv oportunitati dezvoltare a competentelor cadrelor didactice si cercetatorilor. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in fonduri nerambursabile energie regenerabila acest sens. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. are o fonduri ue dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. AXA PRIORITARA 1 ? Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea De Plante Medicinale

Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. Tipul solicitantului eligibil. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. Pentru a beneficia fonduri europene pentru cultivarea de plante medicinale de ajutorul de stat prevazut la art. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. iii. 9. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. POAT va finanta cheltuielile structurilor din administratia publica responsabile de coordonarea, gestionare si controlul fondurilor ESI si de gestionarea programelor operationale finantate din FEDR si FC ( POAT, PO IM, POR si PO Competitivitate). In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel fonduri europene pentru cultivarea de plante medicinale mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare.

Fonduri Nerambursabile Pt Inceperea Unei Afaceri

In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele fonduri nerambursabile pt inceperea unei afaceri europene cu privire la ajutorul de stat. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Pe scurt, planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii fonduri nerambursabile pt inceperea unei afaceri 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate fonduri nerambursabile pt inceperea unei afaceri in munca legala. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). La nivel regional. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de fonduri ue Dezvoltare Regionala ( FEDR). Bugetul UE reprezinta efortul a 28 de tari de a pune in comun o mica parte a resurselor lor astfel incat peste 500 de milioane de europeni sa beneficieze de acestea intr- o masura cat mai mare?, adauga domnul Janusz Lewandowski. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. Masura 125 ? ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare.