Fonduri Europene In Agricultura 2013

fonduri europene in agricultura 2013verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Atentie. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare fonduri europene in agricultura 2013 a fortei de munca . Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Intrebarile mele ar fi. 4. 1. 3. Pagina ( de la. Fii activ pe piata muncii. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii fonduri europene in agricultura 2013 in zonele rurale. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. ATENTIE. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati fonduri europene in agricultura 2013 de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. I. F. N. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Sursa. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Fonduri europene pentru microintreprinderi. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate fonduri nerambursabile incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Program Fonduri Europene 2013 Oras Tara

program fonduri europene 2013 oras tara1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. CINE poate obtine finantare:. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. 2- 4 membrii experti independenti. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Programul Operational pentru Pescuit . In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. lucrari de mutare a pamantului. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Masura are urmatoarele obiective. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. 2. 1. 4. 1). CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. 44 16 aprilie 2008). furnizori acreditati de formare profesionala. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Proiecte cuprind investitii in modernizarea program fonduri europene 2013 oras tara drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli program fonduri europene 2013 oras tara si gradinite. Prin Schema de ajutor program fonduri europene 2013 oras tara de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.

Apia Apicultura 2013

apia apicultura 2013Persoana fizica. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 36, litera a, punctele i, ii  apia apicultura 2013 i iii). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. 5. 1. AXE PRIORITARE TEMATICE. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. AGERPRES

. servicii de proiectare. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). apia apicultura 2013 v. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Masuri de sanatate a animalelor. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. dezvoltare. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea fonduri nerambursabile profilelor din aluminiu. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. sau 2. Avantaje. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO.

Fonduri Nerambursabileaccesate In 2013

fonduri nerambursabileaccesate in 2013Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 3. 2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a europene gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 1. 2. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a fonduri nerambursabileaccesate in 2013 justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile fonduri nerambursabileaccesate in 2013 eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. micro- intreprinderi, intreprinderi mici fonduri nerambursabileaccesate in 2013 si mijlocii. a. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. un grad de absorbtie de 9, 53%. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale.

Fonduri Europene Pt Agricultura 2013

fonduri europene pt agricultura 2013Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. fonduri europene pt agricultura 2013 Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. 1). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Bun. 3. 1. 3. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si fonduri europene pt agricultura 2013 al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. 7. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF fonduri europene pt agricultura 2013 sunt acum disponibile prin bancile participante. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013bihor

fonduri europene nerambursabile 2013bihorOperatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum fonduri europene nerambursabile 2013bihor si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Atentie. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica fonduri europene nerambursabile 2013bihor mai mare in cadrul proiectului. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 europene la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Persoane Fizice

fonduri europene nerambursabile 2013 persoane fiziceOperatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri nerambursabile expirat. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. a cadavrelor fonduri europene nerambursabile 2013 persoane fizice de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Zonele fonduri europene nerambursabile 2013 persoane fizice ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. brosuri fonduri europene nerambursabile 2013 persoane fizice de prezentare, panouri de informare, etc. a. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. iii. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Agricultura

fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Axa fonduri ue prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea fonduri europene nerambursabile 2013 agricultura educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Nerambursabile 2013 Introducere

fonduri europene nerambursabile 2013 introducereUn singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi fonduri europene nerambursabile 2013 introducere asigurate de catre Directia Programare. Oricine detine teren agricol fonduri europene nerambursabile 2013 introducere inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Multumesc. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat fonduri nerambursabile la Cererea de fonduri europene nerambursabile 2013 introducere Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Sanse egale si respect ( strategice). Ce parere aveti? Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate.

Fonduri Nerambursabile 2013 Solare De Legume

fonduri nerambursabile 2013 solare de legumeExceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si fonduri nerambursabile 2013 solare de legume maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal fonduri nerambursabile 3. fonduri nerambursabile 2013 solare de legume 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( fonduri nerambursabile 2013 solare de legume acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). Obiective specifice. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti.

Page 1 of 6123456»