Category Archives: Fonduri ue

Fonduri Europene Nerambursabile Pt. Gradinita

2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Avantaje. promovarea tehnologiilor noi. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . In 2010 fonduri europene nerambursabile pt. gradinita cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Capacitatea administrativa ? POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. fonduri structurale 2. 3. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie fonduri europene nerambursabile pt. gradinita sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. D. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. granturi). Comunicare Operatiunea b). incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Axa LEADER. Cariera in educatie si formare ( granturi). 13. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 4. 1. 2. Finantare programe de sanatate si mediu. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce fonduri europene nerambursabile pt. gradinita priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Acest material promotional se distribuie gratuit. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare.

Ghid Accesare Fonduri Europene

15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Persoana fizica. Distributia fondurilor se realizeaza pe ghid accesare fonduri europene axele prioritare ale Programului Operational Regional. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe fonduri rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul ghid accesare fonduri europene va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. ghid accesare fonduri europene Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari.

Fonduri Europene Goji

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – fonduri europene goji 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Valorificarea resurselor regenerabile de energie. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Oratori. Acesta poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. Modernizarea exploatatiilor agricole ? apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de fonduri europene goji confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. CINE poate obtine finantare. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele fonduri europene goji activitati. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi?

Fonduri Europene Pensiune Turistica 2014

societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Societate in comandita pe actiuni ? Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de fonduri europene pensiune turistica 2014 munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Se va Incuraja inovarea si se va fonduri europene pensiune turistica 2014 Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. exclusiv restaurante de tip familial fonduri ue pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. DMI 6. 2. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). POSDRU 82 5. 1 S 46308. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Activitatile proiectului sunt. Burse doctorale ( strategice). Universitate pentru piata muncii ( granturi). DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri.

Fonduri Europene Pentru Tineri Studenti

Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). 13. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. aplicatiile online se pot depune fonduri incepand cudata de 02. 06. 2011. Obiectiv general: . masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Fonduri europene pentru institurii publice. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute fonduri europene pentru tineri studenti ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada fonduri europene pentru tineri studenti 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state.

Accesare Fonduri Structurale Europene

Asistenta Tehnica fonduri ue pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Investitii accesare fonduri structurale europene in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), accesare fonduri structurale europene Programul Jasmine . Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate accesare fonduri structurale europene si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete.

Fonduri Europene Agricultura Capsuni

valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. sau ? Ferma de semi- fonduri europene agricultura capsuni subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. 60% – contribuNie privata. Persoana fizica. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Fonduri europene pentru microintreprinderi. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. d. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si fonduri europene agricultura capsuni pentru demararea unei afaceri. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. 2- 4 membrii experti independenti. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . stimularea spiritului antreprenorial. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. AXA PRIORITARA 4 ? 1. 3. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. Va fonduri ue rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat.

Fonduri Europene Parcuri Fotovoltaice

In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene fonduri structurale in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. urmareste intarirea cooperarii la nivel . Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si fonduri europene parcuri fotovoltaice realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Programul Operational Regional. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. POR ? Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. 2. fonduri europene parcuri fotovoltaice 2 Cai ferate si servicii. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul fonduri europene parcuri fotovoltaice in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. 1 IUNIE ? Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Evaluare Operatiunea c). organizatiile neguvernamentale. Sursa. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania.

Fonduri Europene Pentru Piscicultura

are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Termen limita. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa fonduri nerambursabile Memoriala Vasile Alecsandrii. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Invata o meserie ( strategice). 36, litera a, punctele i, ii i iii). granturi). Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de fonduri europene pentru piscicultura animale colectate, in limita bugetului aprobat. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va asigura o planificare corespunzatoare fonduri europene pentru piscicultura a acestora. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. sprijin financiar pentru copii. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. crt. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica.

Fonduri Europene Ptr Afacerea Ta

formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. i animale ( materie prima) fonduri europene ptr afacerea ta pentru consum uman  i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole  i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 2  i 8 UDE 1
. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si proiectelor rezultate. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. iunie 2011). d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. 4. 1. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce fonduri europene ptr afacerea ta cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe fonduri ue in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro.