Category Archives: Fonduri ue

Fonduri Nerambursabile De La Guvern

In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. AXA 4. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. 80% contributia Uniunii Europene . Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. se incadreaza in Axa III ? 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor fonduri nerambursabile de la guvern privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea fonduri nerambursabile de la guvern si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Sf. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. in calitate de europene beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul fonduri nerambursabile de la guvern productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire.

Fonduri Europene Idei Afaceri

O 1. 1. 1. A1 ? 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. fonduri Pescuit. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. 4. 2. 1. Reabilitarea / fonduri europene idei afaceri modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. sunt infiintate in temeiul Legii nr. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? Panouri solare cu bani europeni. 4 alin. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Fonduri europene pentru microintreprinderi. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( fonduri europene idei afaceri proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial fonduri europene idei afaceri impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Oilor

In ianuarie a inceput implementarea unui proiect fonduri europene pentru cresterea oilor pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Crearea fonduri europene pentru cresterea oilor de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). 8. Parteneri in formare continua ( granturi). Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. Conceperea si realizarea proiectelor in europene functie de ghidul solicitantului 4. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. 44 16 aprilie 2008). Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. 1 alin. si 3. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Societate in comandita simpla ? Vest din Cluj- Napoca. AXA 1. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Investitii in apicultura, cu exceptia fonduri europene pentru cresterea oilor celor realizate prin Programul National Apicol. Operatiunea 4. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Programe doctorale mai bune ( granturi). v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca.

Ministerul Fondurilor Europene Website

Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Axa LEADER. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? tips & tricks pentru proiecte de succes. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. AXA PRIORITARA 4 ? Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. iii. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca fonduri parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. 1500 de ministerul fondurilor europene website femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- ministerul fondurilor europene website 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. altele decat zona montana. 1. 2. Axa prioritara 4. ii. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile ministerul fondurilor europene website Alecsandrii. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. 80%. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%.

Fonduri Europene Gradinite Private

250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Imbunatatirea infrastructurii sociale. Alte apeluri preconizate. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Societate in nume colectiv ? Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Profesionisti in piata muncii? ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze fonduri europene gradinite private prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. servicii topografice. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). 1. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. 44 16 aprilie 2008) 3. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere fonduri europene gradinite private si modernizare, prin achizitionarea de fonduri europene gradinite private tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. 30 milioane de euro, BRD ? Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). IMPORTANT! judeNul?. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Imbunatatirea guvernantei si managementul institutiilor de invatam? nt superior, in scopul de a imbunatati calitatea metodelor de predare in invatam? ntul superior, precum si dezvoltarea si fonduri nerambursabile utilizarea de tehnologii inovative, inclusiv resurse educationale deschise, inclusiv oportunitati dezvoltare a competentelor cadrelor didactice si cercetatorilor. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare).

Fonduri Europene Pentru Plantarea Nucilor

care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Acte necesare. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. organizatii de pescari. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Dr. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. IMPORTANT! daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod fonduri europene pentru plantarea nucilor durabil. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . destinat sa consolideze . Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea fonduri europene pentru plantarea nucilor producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). I. F. N. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu fonduri europene pentru plantarea nucilor activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. In prima zi vom vorbi despre. stimularea spiritului antreprenorial. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor.

Fonduri Nerambursabile Eoliene

ATENlIE! IMPORTANT! Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol fonduri catre apa subterana. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea fonduri nerambursabile eoliene conditiilor pentru un numar suficient de proiecte aprobate si o crestere semnificativa a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 9. Sever AVRAM ? promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice fonduri nerambursabile eoliene si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. 136 2006. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing6 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). 1628 2010. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire.

Model Proiect Fonduri Europene Apicultura

ATENlIE! individual i independent, ca persoane fizice autorizate. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, model proiect fonduri europene apicultura miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie model proiect fonduri europene apicultura de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Conditii de obtinere a subventiei. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si fonduri nerambursabile este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. 31 1990 privind societatile comerciale, model proiect fonduri europene apicultura republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. 55 din Regulamentul ( CE) nr.

Fonduri Europene De Coeziune

A3 ? Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere. asociatii. 78 din Regulamentul Consiliului nr. I. uri. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Planul CCT- T va identifica fonduri europene de coeziune proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea fonduri europene de coeziune si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. jud. Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). mediu si prevenirea riscurilor. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. 80% – contribuNia Uniunii Europene. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de fonduri structurale interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Dan Barna

In particular, sectorul pomicol a inregistrat un declin semnificativ incep? nd cu 1990 at? t in materie de suprafete cultivate, c? t si de productivitate, afect? nd furnizarea de fructe proaspete, materie prima pentru procesare si competitivitatea sectorului in general. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Alti detinatori de teren agricol. In domeniu de productie produse. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. 9. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. domeniul de productie. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Amplasament fosta fabrica chimica? Dr. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Acest fonduri europene dan barna program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. 80% – contributia Uniunii Europene. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu. Investitiile in activitati non- agricole fonduri europene dan barna productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Perioada europene aplelului deschis. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca.