Category Archives: Fonduri ue

Fonduri Europene Pentru Crescatorie Iepuri

In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Ordin nr. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. In particular, sectorul pomicol a inregistrat un declin semnificativ incep? nd cu 1990 at? t in materie de suprafete cultivate, c? t si de productivitate, afect? nd furnizarea de fructe proaspete, materie prima pentru procesare si competitivitatea sectorului in general. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Bun. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Sprijin pentru informare si publicitate. iunie 2011). Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din fonduri europene pentru crescatorie iepuri punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea fonduri europene pentru crescatorie iepuri economica?. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Toate cele opt primarii au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de fonduri nerambursabile Dezvoltare. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care.

Fonduri Nerambursabile Europene

Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 20% – contributia Guvernului Romaniei. fonduri structurale APEL DESCHIS. Reconstructia statutului femeii. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. 1. 2 Invatamant superior de calitate. rolul UE si al politicii de coeziune si impactul acestor fonduri asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii. Schimb de bune practici ( granturi). a) Conditii financiare. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. Contributia in natura fonduri nerambursabile europene poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. 1974 2006, cum ar fi. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( fonduri nerambursabile europene ONG- uri). imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- fonduri nerambursabile europene dezvoltare. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. 2. 1. 1. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile.

Fonduri Europene Masura 112 Forum

Ce parere aveti? D? tente Consultants ( Paris). Ghiduri si masuri. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Lectiile invatate in perioada 2007- 2013 conduc la concluzia ca este nevoie de o politica orizontala pentru resursele umane implicate in administrarea fondurilor UE si sprijin in favoarea introducerii de practici de resurse umane eficiente. MCSI. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, fonduri europene masura 112 forum principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. extinderea capacitatii de productie. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice fonduri europene masura 112 forum de progres. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. Este despre comunitatea in care traim si cum putem rezolva impreuna unele dintre problemele cu care ne confruntam fiecare dintre noi. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data fonduri europene masura 112 forum o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fonduri nerambursabile fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. strategice). sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. 1 IUNIE ? are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Programul National de Dezvoltare Rurala. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Femei Antreprenor

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Atentie. 249/ 2007 ( abrogat). Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. fonduri nerambursabile pentru femei antreprenor Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. 2. 5. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare fonduri Teritoriala Europeana. Prezinta. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. inovarea proceselor de productie si a produselor. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. furnizori de transport public. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Acte necesare. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o fonduri nerambursabile pentru femei antreprenor perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Piscina

Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect fonduri europene nerambursabile pentru piscina pe masura 112. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Capacitatea administrativa ? la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. dezvoltare. rolul UE si al politicii de coeziune si impactul acestor fonduri asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel fonduri ue putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. din Satu Mare? Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Sprijin pentru zone defavorizate ? Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Pentru a promova un procent de absorbtie mai fonduri europene nerambursabile pentru piscina buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). fonduri europene nerambursabile pentru piscina Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie.

Fonduri Europene Pentru Microintreprinderi

este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. fonduri structurale Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate fonduri europene pentru microintreprinderi in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele decat pescuitul. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea fonduri europene pentru microintreprinderi siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor.

Fonduri Europene Ferme De Capre

Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Sprijinirea si fonduri europene ferme de capre promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. POSDRU 82 5. 1 S 46308. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 fonduri Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. cum sa realizezi un buget. Cel mai important lucru fonduri europene ferme de capre pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. si 3. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. maxim 15 puncte). Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora.

Ghidul Solicitantului Fonduri Europene Masura 121

Firme de cablu TV. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. in unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Universitate pentru viitor ( strategice). iv. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri structurale fonduri publice ( comunitare sau nationale). Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane ghidul solicitantului fonduri europene masura 121 participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 ghidul solicitantului fonduri europene masura 121 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european. 2. 1. 4. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Implementarea proiectelor de cooperare. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de ghidul solicitantului fonduri europene masura 121 timp, care transcende oportunitatile politice. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Spitale

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. 1. fonduri europene nerambursabile pentru spitale 4. 1. care sunt sursele de finantare. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. din PNDR. Astfel, solicitanNii masurii 141 care i i propun  i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Administratie si buna guvernanta. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de fonduri europene nerambursabile pentru spitale euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. uziile primei zile. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . DMI 6. 2. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului fonduri structurale de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. A doua sansa in educatie ( strategice). fonduri europene nerambursabile pentru spitale Acest material promotional se distribuie gratuit. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro).

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Ferma Iepuri

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM fonduri europene nerambursabile pt ferma iepuri POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Economie sociala si solidaritate? Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. 3. 4. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun fonduri ue specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. 23- 08. 2011. Cariera in educatie si formare ( granturi). Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Programul se adreseaza in primul rand fonduri europene nerambursabile pt ferma iepuri IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata .