Archives for 

Fonduri ue

Fonduri Europene Crestere Iepuri

Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 3. 1. 3. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, fonduri europene crestere iepuri incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? 4. 1. b. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Obiectiv general. Prezinta. Av. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. e) are in obiectul de europene activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. plantarea si replantarea plantelor perene. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Nu se vor puncta drumurile declasificate in drumuri de exploatare, ele trebuie sa figureze in hartile cadastrale ca drumuri de exploatare DE. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Invata pentru cariera ta. se incadreaza in Axa I ? Lucrari de pregatire a terenului? Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Din cele 12 comitete consultative. In anul 2000, fonduri europene crestere iepuri prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004.

Fonduri Nerambursabile Pt Restaurante

Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. crearea si mentinerea locurilor de munca. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante fonduri nerambursabile la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. persoane fizice. agenti economici. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului fonduri nerambursabile pt restaurante pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Calificarea ? fonduri nerambursabile pt restaurante 1. 3. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Femei 2014

Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. b) Investitii in activitati recreationale. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Orientarea integrata 8. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . Acest program sprijina IMM- urile fonduri nerambursabile pentru femei 2014 in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. POSDRU. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. AXA PRIORITARA 1 ? SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun fonduri nerambursabile pentru femei 2014 in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Incurajarea activitatilor turistice?. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. 136 2006. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. scopul fonduri nerambursabile pentru femei 2014 este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Deutsche fonduri structurale Bank ( alocare de 5 milioane euro). Persoanele juridice. Firme de cablu TV. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Integrare pe piata muncii ( strategice). valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi.

Fonduri Europene Pos Mediu

este situata pe teritoriul Narii. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 2. 1. 2. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de fonduri europene pos mediu Urgenta ? Dr. SA ( infiintata in baza Legii nr. Firme de cablu TV. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. H. G. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in fonduri structurale diverse zone ( urbane sau rurale). in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. serviciile publice sunt slab dezvoltate fonduri europene pos mediu si ? neprietenoase?. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. este situata pe teritoriul Narii. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fonduri Europene Pentru Livada Pomi Fructiferi

Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu fonduri europene pentru livada pomi fructiferi retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. In domeniu de productie produse. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii fonduri europene pentru livada pomi fructiferi competitivitatii sectorului agricol si forestier. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza fonduri nerambursabile analitica fonduri europene pentru livada pomi fructiferi solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. La nivel regional. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Nu abandona scoala. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante.

Fonduri Europene Ghid De Finantare

Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. Analiza socio- economica ? Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. Dr. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. AXA PRIORITARA 4 ? investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. 2. 2. 1. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de fonduri productie fonduri europene ghid de finantare scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. Comisarul UE pentru politica regionala, fonduri europene ghid de finantare Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Alte apeluri preconizate. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. ii. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 fonduri europene ghid de finantare Euro proiect.

Fonduri Europene Pentru Afacere Handmade

I. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. 3. 2. 2. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, fonduri europene pentru afacere handmade respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. constructii, plan inclinat, etc. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Intrebarile mele ar fi. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la fonduri europene pentru afacere handmade o limita fizica. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Energie

Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. 312 ? Sprijin pentru crearea fonduri europene nerambursabile pt energie i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Invata pentru cariera ta. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi fonduri europene nerambursabile pt energie sa ducem la indeplinire proiecte de succes.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Piscicultura

Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Masuri de tranzitie pentru Romania. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii retelelor in banda larga Obiectiv. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. SCA ( infiintata in baza Legii nr. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. stabilirea legaturii intre activitatile de C& europene D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO. Trebuie sa dau banii inapoi? europene e slaba. 44 16 aprilie 2008) 3. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Contributia in natura va fi luata fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Situatia atragerii fondurilor europene. Persoana fizica. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura radicale a politicii regionale. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea.

Proiect Fonduri Nerambursabile Gradinita

Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare proiect fonduri nerambursabile gradinita a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, fonduri un anumit procent minim provine de la FSE. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar proiect fonduri nerambursabile gradinita si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe proiect fonduri nerambursabile gradinita persoanele de etnie roma. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca.