Category Archives: Fonduri ue

Fonduri Nerambursabile Vita De Vie

Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate si de orientare catre piata, data fiind ponderea mare de ferme mici si fermieri in v? rsta. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. 13. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate fonduri nerambursabile vita de vie Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Aceste fonduri ue fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Profesionisti in piata muncii? Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai fonduri nerambursabile vita de vie multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile fonduri nerambursabile vita de vie frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor.

Fonduri Europene Iepuri

ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice. vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Realizarea coeziunii fonduri europene iepuri teritoriale se va sprijini pe cadrul fonduri strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. CNIPT) si dotarea acestora. Actionam impreuna( strategice). drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Agentia fonduri europene iepuri pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin fonduri europene iepuri proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. CINE poate obtine finantare. POAT va finanta cheltuielile structurilor din administratia publica responsabile de coordonarea, gestionare si controlul fondurilor ESI si de gestionarea programelor operationale finantate din FEDR si FC ( POAT, PO IM, POR si PO Competitivitate). Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului.

Fonduri Nerambursabile Europene 2014

Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 2. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. Proiecte de succes POSDRU . Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel fonduri nerambursabile europene 2014 local, judeNean i naNional. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. 4 alin. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara fonduri nerambursabile europene 2014 Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. d. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru fonduri nerambursabile europene 2014 Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Fondul Social European ( FSE). Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli.

Proiect Fonduri Europene Masura 112

Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. proiect fonduri europene masura 112 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. La nivel regional. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea proiect fonduri europene masura 112 sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Sanse egale si respect ( strategice). Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. iunie 2011). Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. G? n? rale S. A. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro fonduri nerambursabile in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in proiect fonduri europene masura 112 utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Masura 312 ? Continua sa te califici.

Fonduri Europene Pentru Vita De Vie 2014

CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Femei 2010?. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Potrivit profilului de tara in ceea ce priveste performantele in domeniul cercetarii si inovarii ( C& I), in prezent, Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri de intensitate a C& I din Uniunea Europeana, la o valoare mai mica de un sfert din tinta sa de 2% pentru anul 2020. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti fonduri europene pentru vita de vie 2014 in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. AXA PRIORITARA 3 ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile fonduri europene pentru vita de vie 2014 de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. POR). Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?.

Fonduri Nerambursabile Pentru Panificatie

I. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. c. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul fonduri nerambursabile pentru panificatie PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa fonduri nerambursabile pentru panificatie intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Schema de ajutor este fonduri nerambursabile pentru panificatie un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. ii. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia.

Ghidul Solicitantului Fonduri Europene 2014

Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. EUROLINK- Casa fonduri nerambursabile Europei. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. Autoritatile publice locale ghidul solicitantului fonduri europene 2014 detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. 1. 4. 2. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. care este rolul unui manager de proiect. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Universitate pentru viitor ( strategice). februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. 2. 2. Analizeaza conformitatea ghidul solicitantului fonduri europene 2014 administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Proiectul propune imbunatatirea ghidul solicitantului fonduri europene 2014 vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc).

Fonduri Europene 2014 Azil De Batrani

Informarea si publicitatea pentru proiect. fonduri europene 2014 azil de batrani Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului fonduri europene 2014 azil de batrani negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care fonduri nerambursabile s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
- data lansare estimativa. sanie, trasura), barca cu vasle. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). In acest scop se va urmari sprijiinirea dezvoltarii capacitatii organizaTiilor non- guvernamentale. strategice). In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. fonduri europene 2014 azil de batrani Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep.

Fonduri Nerambursabile Pentru Aparatura Medicala

Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. productie al unui amplasament existent ( ex. de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele fonduri nerambursabile pentru aparatura medicala aflate in cautarea unui loc de munca. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. Panouri solare cu bani europeni. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. b. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 1628 2010. AXE PRIORITARE. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a fonduri nerambursabile pentru aparatura medicala carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si fonduri nerambursabile pentru aparatura medicala intreprinderilor din Europa. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Cabinete veterinare. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Europene Pentru Dezmembrari Auto

Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. 3) Prin derogare de la art. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Masura are urmatoarele obiective. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Educatie. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Masuri de sanatate a animalelor. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI fonduri europene pentru dezmembrari auto 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. 12. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Prezinta. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte fonduri europene pentru dezmembrari auto operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. 3. 3. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. din Satu Mare? Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.