Fonduri Europene Nerambursabile Apicultura 2013

ATENTIE. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. I. F. N. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei fonduri europene nerambursabile apicultura 2013 de munca. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, fonduri este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Investitii la bordul navelor si selectivitate. Dupa activitatea desfasurata. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. curatarea amplasamentelor. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Masuri fonduri europene nerambursabile apicultura 2013 privind diversificarea economiei rurale. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>