Fonduri Europene Pentru Tineri 2013

1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de fonduri europene pentru tineri 2013 finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. 1. 1. O prima pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Semnarea fonduri europene pentru tineri 2013 contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Oradea. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de fonduri ue accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>